123 People

Popularne osoby, biznesy i firmy

Bezpieczeństwo, Ludzie

Jak bezpiecznie pracować przy komputerze – jak się ochronić?

jak się ochronić i być anonimowym przed hakerami i rzadem

Nieprawidłowe zachowanie i konserwacja podczas korzystania z komputera może powodować uszkodzenia. W tym artykule dowiesz się, jak bezpiecznie pracować na komputerze podczas pracy z elektrycznością, sprzętem / oprogramowaniem, płynami i ciałami stałymi, wirusami, prywatnością, bezpieczeństwem, szkodliwymi chemikaliami itp.

Nigdy nie dotykaj żadnej z płytek wewnątrz komputera, gdy jest on włączony

Ryzykujesz porażeniem prądem elektrycznym i możesz zrujnować komputer. Przed rozpoczęciem pracy przy komputerze należy zawsze wyłączyć wyłącznik zasilania zasilacza i odłączyć kabel zasilający. Przed dotknięciem czegokolwiek w komputerze, mądrze jest podłączyć kabel uziemiający lub cokolwiek, co usuwa ładunki elektrostatyczne, aby uniknąć usmażenia się komponentów.

Używaj zdrowego rozsądku

Podczas pracy na komputerze nigdy nie przenoś, nie przesuwaj, nie uderzaj ani nie podnoś komputera, ponieważ grozi to zniszczeniem dysków twardych i stworzeniem innych problemów. Zawsze upewnij się, że komputer jest wyłączony przed otwarciem, jeśli jest to konieczne. Inne rzeczy, o których prawie wszyscy wiedzą to unikanie napojów lub jedzenia w pobliżu komputera. Możesz ryzykować, że jedzenie zostanie umieszczone w ruchomych częściach lub napoje rozleją się na delikatną elektronikę.

Upewnij się, że wiesz, co robisz, mając do czynienia z oprogramowaniem komputera

W pełni zrozum, co należy zrobić, zanim zaczniesz grać z ustawieniami działających programów. Najlepiej jest poszukać problemu w jakiejś wyszukiwarce, ponieważ najprawdopodobniej ktoś już miał te problemy i je rozwiązał. Jeśli nie możesz znaleźć problemu lub jego rozwiązania, możesz spróbować zmienić ustawienia i właściwości, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem. Zapisz i zapamiętaj wprowadzone zmiany, aby móc je cofnąć w razie potrzeby. Jeśli nic więcej nie działa, możesz ponownie zainstalować oprogramowanie.

Zawsze upewnij się, że prąd jest wyłączony przed dotknięciem jakiegokolwiek sprzętu

Podczas obchodzenia się ze sprzętem należy uważać, aby trzymać palce na bokach płyty lub na jakimś plastikowym lub metalowym pokryciu, aby uniknąć dotykania ich palcami i zostawiania na nich odcisków. Zawsze bądź łagodny w stosunku do sprzętu. Jeśli coś nie wejdzie, sprawdź, czy jest to odpowiednie miejsce dla tej części. Jeśli coś nie wyjdzie, zbadaj sprzęt i sprawdź, czy nie ma żadnych klipsów ani elementów złącznych. Nie wyciągaj na siłę urządzenia z komputera.

Nigdy nie używaj płynów ani ciał stałych w pobliżu komputera, nad którym pracujesz

Każda z tych dwóch rzeczy po wprowadzeniu do sprzętu komputera spowoduje uszkodzenie. Rozsądnie jest też nie umieszczać ich w pobliżu myszy lub klawiatury, ponieważ nikt nie lubi tłustej myszy i klawiatury ani znajdowania okruchów utkniętych pod myszą i na klawiaturze.

Zainstaluj (lub poproś kogoś innego) o zainstalowanie oprogramowania antywirusowego i antyspyware

Najlepiej sprawdzić, które pliki są zainfekowane, zanim skaner antywirusowy usunie plik. Jeśli zainfekował plik systemowy, najprawdopodobniej zakończy się to tym, że komputer nigdy się nie uruchomi. Będziesz chciał spróbować wyleczyć plik prawdopodobnie za pomocą wielu programów. Jeśli masz wirusa lub oprogramowanie szpiegowskie, nie pozwól mu siedzieć w kwarantannie. Rozwiąż problem bezpośrednio przed pojawieniem się dalszych problemów.

Nigdy nie udostępniaj informacji finansowych przez Internet
Zawsze korzystaj z programów ochrony prywatności, takich jak szyfrowanie lub anonimowe adresy IP, w kontaktach z bankowością lub z czymkolwiek, co wymaga numeru karty kredytowej.